Zatajanie danych przy pożyczce

Jak nie od dzisiaj wiadomo, zatajanie istotnych informacji ma przeważnie znaczące konsekwencje. Firmy pożyczkowe są zobowiązane do przekazywania klientowi wszelkich danych dotyczących produktu finansowego, bez zatajania i naginania treści. Klient ma prawo wiedzieć o kosztach dodatkowych i o tym, z czego składa się produkt (np. zatajana bywa informacja o dorzuconym do pożyczki ubezpieczeniu). Koniecznie muszą zostać przekazane również dane o typie pożyczki będącej w zainteresowaniu klienta, np. czy jest to chwilówka wymagana do spłaty jednorazowej, czy pożyczka ratalna; darmowa czy też od razu trzeba liczyć się z kosztami (jakie są to koszty?). W przypadku różnych promocji oferowanych przez parabanki trzeba koniecznie wyposażyć klienta w regulamin ich warunków, w którym znaleźć się muszą informacje na temat tego, jak długo trwa promocja, czy ma jakieś ograniczenia, kto może wziąć z niej skorzystać. Dzięki temu, że klient otrzymuje do wglądu regulamin, nie będzie zaskoczony niczym podczas uczestniczeniu w promocji do czasu gdy ureguluje swoje zobowiązanie. Firma musi wspomnieć w dokumencie, że brak opłat w przypadku takiej pożyczki możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy zobowiązanie zostanie zwrócone w terminie ustalonym podczas podpisywania umowy. Jeśli klient spóźni się z oddaniem długu, będzie musiał zapłacić za pożyczkę tak, jakby promocja nigdy nie istniała. Z uwagi na to, że najprawdopodobniej wybrał tę ofertę z powodu konkretnych korzyści, może żałować swojej niewiedzy, ale będzie już za późno. Wspomnienie o tym w regulaminie i przeczytanie regulaminu mogą ustrzec przed takimi niespodziankami.

Dostęp do regulaminu musi być ułatwiony

Ten rozbudowany spis wszelkich warunków i informacji powinien znajdować się w łatwym do znalezienia punkcie strony internetowej parabanku, powinien również trafiać do klienta profilaktycznie, jak i na każde jego życzenie. W łatwo dostępnych miejscach trzeba też zmieścić najważniejsze informacje o ogólnych zasadach oferowanych produktów oraz każdego po kolei. Istotne są m.in. dane o typie pożyczki, rodzaju i terminie spłaty, wysokości rat, jeśli są. Klient musi też mieć dostęp do odpowiednio sformatowanego harmonogramu dla spłaty rat. W formalnym harmonogramie znaleźć się muszą ponumerowane pola poszczególnych rat oraz daty, których ma przestrzegać spłacający.
Nie można pominąć również kosztów związanych z pożyczką – dla wielu klientów jest to właśnie najważniejszy aspekt. Osoba sięgająca po produkt finansowy musi wiedzieć, jakie koszty będzie musiała ponieść na wstępnie, co zostanie doliczone do głównego kapitału pożyczki i ile zapłaci, jeśli spóźni się z oddaniem długu w terminie. Tak samo w przypadku chwilówek oferowanych za darmo należy w jasny sposób przekazać klientowi, że po przekroczeniu terminu będzie musiał ponieść wszelkie opłaty związane z pożyczką. Nie można zataić nawet najmniejszego kosztu – we wspomnianych kwotach muszą się znaleźć odsetki, opłaty pozaodsetkowe (prowizja, ubezpieczenie, opłata przygotowawcza). Nie ma znaczenia, czy pożyczka zawierana jest w biurze, w domu czy też przez internet, informacje o opłatach muszą się znaleźć w czytelnej formie, najlepiej pisemnej. Może o nich dodatkowo poinformować przedstawiciel parabanku. Niezgodne z prawem jest wspominanie o kwotach w zaokrągleniu czy też inne utajanie ich maksymalnej wartości, co może być dla klienta mylące.
To jeszcze nie koniec. Pożyczkobiorca ma prawo wiedzieć, jak firma potraktuje wcześniejszą spłatę zobowiązania, czy jest to możliwe i czy będą mogły zostać zwrócone jakieś poniesione wcześniej koszty. Musi wiedzieć, że w razie niezadowolenia czy innych przyczyn ma prawo odstąpić od umowy.
I ważne – musi zostać powiadomiony, że istnieje ustawa chroniąca jego bezpieczeństwo i nadająca mu wspomniane prawa, więc warto poznać ją i jej zapisy. Każdy klient może do woli pytać i powinien uzyskiwać na swoje pytania same wyczerpujące odpowiedzi bez niedomówień czy też zatajania czegokolwiek. Po pożyczki sięgają różne osoby, więc obowiązkiem przedstawiciela firmy jest udzielenie im odpowiedzi językiem jak najprostszym i zrozumiałym.