Co decyduje o przyznaniu pożyczki poza bankiem?

Dla firm pożyczkowych nie ma większego znaczenia, w jaki sposób zarabiasz pieniądze oraz w oparciu o jaką umowę wykonujesz swoje obowiązku zawodowe, ale raczej, w jaki sposób możesz poradzić sobie ze spłaceniem pożyczki w terminie.
Najważniejszą rzeczą, która faktycznie jest sprawdzana przez solidne i rzetelne firmy pożyczkowe, to twój scoring w Biurze Informacji Kredytowej oraz i zdolność kredytowa, wyliczana zawsze na podstawie oświadczenia o zarobkach – twojego – słownego lub pisemnego. Dochód nie jest ważny sam w sobie, a jedynie możliwości, jakie daje w kwestii spłacenia pożyczki.
Informacje zawarte w BIK są dla pożyczkodawcy istotne i sprawdzane z kilku względów – przede wszystkim dają wiarygodne dane na temat tego, jakim jesteś płatnikiem oraz w jaki sposób radzisz sobie z zadłużeniami, czy jesteś rzetelny i terminowy. To jest absolutną podstawą do podjęcia decyzji i pozytywnym rozpatrzeniu twojego wniosku. Nawet jeśli pożyczkodawca gwarantuje, że nie sprawdza twoich danych w BIK, istnieją jeszcze inne rejestry dłużników, które z pewnością są przeszukiwane, zanim dostaniesz odpowiedź na swój wniosek o pożyczkę. Wśród rejestrów i baz danych, jakie są sprawdzane najczęściej, znajduje się BIG, a więc Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF, a także popularny KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników. Ważniejsze więc od odpowiedniej umowy jest posiadanie czystego konta w tych rejestrach niż posiadanie konkretnego rodzaju umowy o pracę. Ważna jest również historia kredytowa, a więc informacja o tym, w jaki sposób i czy na pewno terminowo wywiązujesz się ze swoich płatności.

Dochody i rodzaje uznawanych zawodów a pożyczka

Pożyczki stają się dzisiaj prawdziwym wybawieniem dla wszystkich osób o niepewnej sytuacji finansowej. Wraz z biegiem czasu i sporą konkurencją na rynku finansowym lista dochodów, jakie są brane pod uwagę w przypadku rozpatrywania wniosku o pożyczkę, jest coraz dłuższa. Znajdują się na niej już nie tylko dochody uzyskiwane z tytułu pracy, ale również dochody krótkotrwałe, na przykład płynące z renty czy ze stypendium.
Tak prowadzona polityka jest prawdziwym wybawieniem dla kilku grup społecznych, a konkretnie – między innymi dla studentów, których dochodami może być właśnie przyznane stypendium naukowe, mogą być różnego rodzaju krótkoterminowe umowy zlecenia czy umowy o dzieło. To również szansa na przykład dla freelancerów, których w naszym kraju z miesiąca na miesiąc przybywa i którzy w zasadzie nigdy nie posiadają stałego zatrudnienia, bazując jedynie na zleceniach otrzymywanych na bieżąco od kolejnych klientów. Dla firm pożyczkowych takie informacje są wystarczające do przyznania pożyczki. W przypadku banków –zdecydowanie nie. Również bardzo młode osoby mogą skorzystać z takiej opcji – wystarczy, że będą wykazywały jakiekolwiek dochody, a będą mogły uzyskać potrzebne nagle dodatkowe pieniądze od firmy.